ÚC ĐẠT KỶ LỤC SỐ LƯỢNG HỒ SƠ VISA 188 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ở GIAI ĐOẠN 2020/21

Các số liệu do Bộ Nội vụ Australia công bố trong tuần này cho thấy tổng số 11.198 đơn đăng ký Chương trình Đầu tư và Đổi mới Doanh nghiệp (BIIP) đã được phê duyệt trong năm tài chính 2020-21, tăng 153% so với năm tài chính 2019-20 và cao hơn 54% so với thời điểm trước đại dịch COVID-19.

Mức tăng mạnh đã không nằm ngoài dự đoán; khi vào tháng 10 năm 2020, Quyền Bộ trưởng Nhập cư, Alan Tudge, đã công bố số thị thực được cấp cho BIIP tăng gần gấp đôi, từ 7.260 lên 13.500 như một phần của kế hoạch phục hồi kinh tế cho Úc.

BIIP là chương trình định cư Úc dành cho các doanh nhân và nhà đầu tư. Trong đó, phổ biến nhất là các nhánh:

  • Visa 188A: Diện Doanh nhân Đổi mới
  • Visa 188B: Diện Đầu tư
  • Visa 188C: Diện Đầu tư Trọng yếu

Trong BIIP, Diện Doanh nhân Đổi mới chiếm tỷ lệ phê duyệt lớn nhất. Cả hai diện Đầu tư và Đầu tư Trọng yếu có số lượng đơn phê duyệt tăng hơn gấp đôi trong chương trình giai đoạn 2020/2021.

Ngoài số lượng phê duyệt kỷ lục, chương trình BIIP đầu tư định cư Úc năm nay còn chứng kiến sự thay đổi trong tỷ lệ các quốc gia nộp đơn: Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình, các đương đơn Trung Quốc không chiếm đa số những người nộp đơn, chỉ chiếm 46% tổng số đơn, so với 65% của năm ngoái. Mặc dù giảm tỷ trọng, các đơn được phê duyệt của nhà đầu tư Trung Quốc gần ngang bằng với mức cao nhất trong lịch sử: 5.157 đơn đã nhận được visa BIIP, so với 5.209 vào năm 2019. Do đó, sự sụt giảm trong tỷ trọng là do sự gia tăng mạnh mẽ trong các đơn đăng ký được chấp thuận từ các quốc gia khác.

Các nhà đầu tư Hồng Kông, đứng thứ hai trong năm nay, đã có 1.828 đơn được phê duyệt, tăng từ chỉ 163 của năm 2020 và 303 của năm 2019. Các đương đơn Việt Nam, Iran, Nam Phi, Ấn Độ và Anh đều có số lượng đơn phê duyệt cao hơn nhiều so với các mức trong lịch sử.

Theo báo cáo hàng năm về Chương trình Di cư của Úc, chương trình BIIP hiện đã tăng lên 31.813 người nộp đơn, tăng nhẹ so với con số 31.661 được ghi nhận trong báo cáo năm ngoái.

Hotline

error: Content is protected !!