CANADA CHUẨN BỊ CÔNG BỐ KẾ HOẠCH MỨC ĐỘ NHẬP CƯ GIAI ĐOẠN 2022-2024

Chính phủ Canada sẽ cung cấp một bản cập nhật lớn vào tháng 2 khi công bố Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2022-2024.

Thông báo sẽ bao gồm các mục tiêu nhập cư của Canada cho năm nay và hai năm tới, cũng như số lượng người nhập cư mới mà Canada sẽ lên kế hoạch chào đón theo các chương trình kinh tế, gia đình và nhân đạo khác nhau. Đây sẽ là bản cập nhật đầu tiên kể từ khi Canada đưa ra thông báo bất ngờ vào tháng 10 năm 2020 rằng quốc gia sẽ tìm cách chào đón hơn 400.000 người nhập cư mới mỗi năm trong tương lai.

Theo Kế hoạch Cấp độ Nhập cư hiện hành 2021-2023, Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang tìm cách chào đón 411,000 thường trú nhân mới đến Canada trong năm nay. Vào năm 2021, IRCC đã đạt được mục tiêu đón 401.000 người nhập cư, đây là mức cao nhất trong lịch sử Canada. IRCC đã đạt mục tiêu năm 2021 trong bối cảnh môi trường đại dịch đầy thách thức bằng cách tập trung vào chuyển tình trạng visa tạm trú sang Thường trú Canada cho người nhập cư.

Kế hoạch hiện tại nhằm chào đón 241.500 người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế đến Canada trong năm nay thông qua các chương trình như Express Entry, Chương trình Đề cử Tỉnh bang, các chương trình của Quebec, cùng các chương trình khác. Nhánh kinh tế chiếm đến 59% mục tiêu nhập cư của Canada.

Việc ưu tiên các nhánh định cư kinh tế đã được duy trì kể từ giữa những năm 1990 khi chính phủ Canada quyết định tập trung chính sách định cư để thu hút nhân tài, giúp giảm bớt những thách thức kinh tế và tài chính phát sinh từ dân số già và tỷ lệ sinh thấp của Canada.

Hotline

error: Content is protected !!