LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở DÀNH CHO CƯ DÂN ĐANG TẠM TRÚ TẠI ÚC

 

BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở – CƯ DÂN ĐANG TẠM TRÚ TẠI ÚC

Cư dân tạm đang tạm trú cần phải xin và nhận được sự chấp thuận đầu tư nước ngoài trước khi mua bất kỳ bất động sản nhà ở nào tại Úc.

I. Ai là cư dân tạm trú?

Người tạm trú là một cá nhân:

 • Đang có thị thực tạm trú cho phép họ ở lại Úc trong thời gian liên tục hơn 12 tháng (bất kể thời gian còn lại trên thị thực là bao lâu); hoặc
 • đang cư trú tại Úc, đã nộp đơn xin thị thực vĩnh viễn và giữ một thị thực cho phép họ ở lại Úc cho đến khi đơn đó được phê duyệt.

Ví dụ 1

Ingrid có visa tay nghề cho phép cô ở lại Úc trong thời gian liên tục ba năm. Mặc dù Ingrid đã ở Úc được hơn hai năm và còn ít hơn 12 tháng trong thị thực nhưng cô vẫn được coi là một cư dân tạm trú.

Ví dụ 2

Henry có visa sinh viên cho phép anh ở lại Úc trong thời gian liên tục 9 tháng. Henry được coi là một người nước ngoài chứ không phải là một cư dân tạm trú.

 

II. Các yếu tố được xem xét bởi các loại tài sản:

1.Nhà Ở Đã Qua Sử Dụng

Nhà ở được thành lập là nhà ở trên đất thổ cư không phải là nhà ở mới.

Mặt bằng dân cư thương mại như khách sạn, nhà nghỉ và công viên không được định nghĩa là nhà ở đã qua sử dụng. Các quy tắc khác nhau sẽ được xem xét áp dụng cho việc mua lại các cơ sở chăm sóc người già, làng hưu trí và chỗ ở sinh viên.

Cư dân tạm trú có thị thực hợp lệ thường sẽ chỉ được phép mua 1 ngôi nhà ở đã qua sử dụng để sinh sống tại Úc, theo các điều kiện:

 • sử dụng tài sản làm nơi cư trú chính tại Úc;
 • không được thuê bất kỳ phần nào của tài sản và đảm bảo rằng nó bị bỏ trống khi giải quyết; và
 • bán tài sản trong vòng ba tháng kể từ khi nó không còn là nơi cư trú chính của họ.

Cư dân tạm trú không được phép mua nhà ở đã qua sử dụng làm tài sản đầu tư, cho thuê hoặc làm nhà nghỉ.

Cư dân tạm trú cần phải nộp đơn và nhận được sự chấp thuận trước khi mua nhà ở đã qua sử dụng để tái phát triển (xem phần bên dưới).

Ví dụ 3

Phillip là một cư dân tạm trú và muốn mua một ngôi nhà ở đã qua sử dụng để sống trong thời gian anh ta ở Úc. Anh ta nộp đơn xin phê duyệt để mua một ngôi nhà ở đã qua sử dụng và trả các lệ phí liên quan. Anh ta được chấp thuận với các điều kiện bình thường cho cư dân tạm trú mua nhà ở đã qua sử dụng.

Hai năm sau, Phillip rời Úc để trở về quê nhà. Để tuân thủ các điều kiện được chấp thuận, Phillip phải bán nhà ở trong vòng ba tháng sau khi rời Úc.

 

2. Nhà mới

Cư dân tạm trú sẽ được phép mua nhà ở mới tại Úc mà không phải chịu bất kỳ điều kiện nào. Cư dân tạm trúcó thể mua nhà ở mới trong khi đã có nhà ở đã qua sử dụng (được sử dụng làm nơi cư ngụ chính). Không có giới hạn về số lượng nhà ở mới mà một người tạm trú có thể mua nhưng thường phải có sự chấp thuận trước mỗi lần mua.

Một ngôi nhà mới là một ngôi nhà sẽ, đang hoặc được xây dựng trên đất thổ cư, trước đây chưa từng được bán, và:

 • không bị chiếm đóng trước đó; hoặc
 • nếu nhà ở là một phần của dự án đầu tư (50 căn nhà trở lên) và được bán bởi nhà phát triển của sự phát triển đó, thì trước đây không bị chiếm đóng trong hơn 12 tháng.

Ví dụ 4

Kate là một cư dân tạm trú và trước đây đã được chấp thuận mua một ngôi nhà đã qua sử dụng để sinh sống. Bây giờ cô ấy muốn mua một căn hộ là nhà ở mới cho mục đích đầu tư, vì vậy cô ấy đã xin phê duyệt và trả phí liên quan. Cô được chấp thuận để tiếp tục mua nhà và sự chấp thuận không phải chịu bất kỳ điều kiện nào.

Nhà ở mới không bao gồm nhà ở đã qua sử dụng được tân trang hoặc cải tạo.

Một ngôi nhà đã được xây dựng để thay thế một hoặc nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy thường sẽ không được coi là một ngôi nhà mới cho các mục đích đầu tư từ người nước ngoài của Úc.

 

Ví dụ 5

Bruce quyết định phá hủy nhà ở hiện trong tài sản của mình và xây dựng một ngôi nhà mới. Khi việc xây dựng nhà ở thay thế kết thúc, Bruce quyết định muốn bán bất động sản. Bruce đã không ở hoặc cho thuê nó.

Trong trường hợp này, nhà ở được xây dựng lại không thể hiện sự gia tăng thực sự trong nguồn cung nhà ở của Úc. Để đảm bảo việc bán bất động sản phù hợp với lợi ích quốc gia, nhà ở hiện tại sẽ được coi là nhà ở đã qua sử dụng, không phải là nhà ở mới, trong khuôn khổ đầu tư từ người nước ngoài của Úc.

 

3. Miễn trừ mua nhà ở mới trong sự phát triển

Các nhà phát triển có thể giữ một giấy chứng nhận miễn thuế nhà ở mới (hoặc gần như mới) cho phép họ bán nhà ở mới (hoặc gần mới) trong sự phát triển được chỉ định trong giấy chứng nhận cho người nước ngoài. Khi một nhà phát triển có chứng chỉ này, cư dân tạm trú có thể không yêu cầu phê duyệt riêng. Cư dân tạm trúnên yêu cầu nhà phát triển cung cấp một bản sao giấy chứng nhận miễn trừ cho sự phát triển dự án hoặc căn nhà mà họ dự định mua. Nếu giấy chứng nhận miễn trừ bao gồm dự định mua của họ thì họ sẽ không cần phải tìm kiếm sự chấp thuận đầu tư nước ngoài riêng biệt.

 

4. Đất trống

Cư dân tạm trú thường sẽ được phép mua đất trống để phát triển nhà ở, với các điều kiện:

 • việc phát triển được hoàn thành trong vòng 4 năm kể từ ngày phê duyệt; và
 • giấy tờ nghiệm thu hoàn thành nhà ở được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được. Điều này có thể bao gồm giấy chứng nhận hoàn thành công việc cuối cùng hoặc nhà xây dựng.

Trong những trường hợp đặc biệt khi sự phát triển không thể hoàn thành trong vòng 4 năm quy định, cư dân tạm trú có thể nộp đơn xin thay đổi điều kiện (Đơn này phải được thực hiện ít nhất 2 tháng trước khi kết thúc giai đoạn). Một khoản phí sẽ được áp dụng cho việc này. Đơn xin thay đổi sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp.

Đất trống trước đây có nhà ở đã qua sử dụng trên đất nói chung sẽ không được coi là đất trống cho các mục đích của khung đầu tư từ người nước ngoài của Úc. Như vậy, người nước ngoài thường không đủ điều kiện để mua đất trống mà trước đây có nhà ở được xây dựng (trừ khi họ đang đề xuất xây dựng nhiều nhà ở trên đất sẽ làm tăng dự trữ nhà ở).

 

5. Dùng nhà ở đã qua sử dụng để tái phát triển

Cư dân tạm trú thường sẽ được phép mua một ngôi nhà ở đã qua sử dụng để tái phát triển ở Úc với điều kiện việc tái phát triển thực sự làm tăng cổ phần nhà ở. Những đề xuất như vậy thường được phê duyệt theo các điều kiện:

 • nhà ở hiện tại không thể được thuê trước khi phá hủy và tái phát triển;
 • nhà ở hiện tại bị phá hủy và việc xây dựng nhà ở mới được hoàn thành trong vòng 4 năm kể từ ngày phê duyệt; và
 • giấy chứng nhận hoàn thành nhà ở được nộp trong vòng 30 ngày kể từ khi người nộp đơn nhận được. Điều này có thể bao gồm giấy chứng nhận hoàn thành công việc cuối cùng hoặc nhà xây dựng.

Cư dân tạm trú nói chung sẽ không được chấp thuận để mua 1 ngôi nhà ở đã qua sử dụng để tái phát triển thành một nơi ở mới.

Giấy chứng nhận miễn trừ cho nhà ở đã qua sử dụng và đất ở khác

Người nước ngoài là cư dân tạm trú cũng có thể nộp đơn xin giấy chứng nhận miễn trừ khi mua nhà ở đã qua sử dụng, điều này sẽ cho phép họ mua một căn nhà không xác định được xác định theo giá trị quy định trong một tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định để sử dụng làm nơi cư trú chính của họ.

Người nước ngoài, bao gồm cả cư dân tạm trú cũng có thể nộp đơn xin giấy phép miễn trừ đất ở (không phải là nhà ở đã qua sử dụng) cho phép họ mua một tài sản không xác định (trừ nhà ở đã qua sử dụng) bao gồm nhà ở mới (và gần mới) và đất thương mại bỏ trống.

Giấy chứng nhận này có nghĩa là người nước ngoài không phải tìm kiếm sự chấp thuận cá nhân cho mỗi tài sản mà họ quan tâm và chỉ phải trả một khoản phí trên đơn xin cấp giấy chứng nhận. Nếu người đó áp dụng cho cả hai chứng chỉ nhưng sẽ chỉ thực hiện một giao dịch theo hai chứng chỉ, một khoản phí duy nhất có mức phí cao nhất phải trả theo hai chứng chỉ sẽ được áp dụng. Đất thổ cư có thể được mua bằng bất kỳ phương thức nào (như đấu giá, bỏ phiếu, chào hàng riêng, thể hiện sự quan tâm hoặc đấu thầu). Không có thỏa thuận (thậm chí thỏa thuận có điều kiện) có thể được ký kết trước khi giấy chứng nhận miễn trừ được đưa ra.

Tất cả các giấy chứng nhận miễn trừ thường sẽ phải tuân theo các điều kiện tương tự áp dụng cho các phê duyệt thông thường và yêu cầu người nước ngoài báo cáo về bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện.

.

Hotline

error: Content is protected !!